Izba Tradycji
     Izba Tradycji została utworzona i oddana załodze 4 maja 1984 r. z okazji 150-tej rocznicy istnienia firmy na terenie Szopienic. Znajduje się ona w budynku dawnego Centralnego Laboratorium Chemicznego wybudowanego w 1897 r. i stanowi pozostałość po dawnej hucie cynku "BERNHARDI".
     Można tu zobaczyć i zapoznać się z oryginalną technologią produkcji cynku, narzędziami do jego wytwarzania, dokumentacją pieców oraz wyrobami z minionego oraz obecnego okresu czasu. Duża ilość eksponatów technicznych, malarstwa i grafiki stanowi zbiór informacji o hutach wytwarzających metale nieżelazne jak również technologie ich wytwarzania.
     Izba Tradycji posiada zbiory dokumentacji technicznej okresu XIX i początków XX wieku, bogaty zbiór fotografii z tego okresu jak również filmy dotyczące firmy oraz przemysłu metali nieżelaznych w Polsce.
Pierwszym kustoszem Izby Tradycji był długoletni
pracownik firmy dr Emanuel Wilczok.
Obecnie znajduje się tu również siedziba stowarzyszenia.

 Zwiedzać Izbę Tradycji Hutniczej można w każdą środę w godz. 9:00 - 13:00
lub w uzgodnionym telefonicznie terminie.

PANORAMA STAREJ IZBY